JAKOŚĆ NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU

Głównym kierunkiem w polityce laboratorium „EKO-SERWIS” jest utrzymanie jakości usług na poziomie zapewniającym ciągły rozwój.

Naszym celem jest zadowolenie Klienta ze świadczonych usług, zaspokojenie jego wymagań i oczekiwań.

Kwalifikacje i kompetencje personelu, stosowane metody badań oraz posiadanie wyposażenie techniczne i infrastruktura pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości usług.

Deklarujemy, że celem firmy „EKO-SERWIS” jest:

Przestrzeganie zasad określonych w Księdze Jakości i Procedurach Ogólnych.

Prowadzenie badań w sposób efektywny, w oparciu o dobrą praktykę, profesjonalną, zgodnie z udokumentowanymi metodami i wymaganiami Klienta oraz zasadami wdrożonego systemu zarządzania.

Wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doskonaleniem metod badań, udoskonalenie obsługi Klienta.

Stosowanie wysokiej jakości wzorców i materiałów odniesienia.

Udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz nałożenie odpowiedzialności na każdego pracownika laboratorium za jakość wykonywanych badań.

Personel zna politykę jakości oraz dokumenty opisujące system zarządzania i stosuje je w praktyce.

Deklarujemy zapewnienie środków finansowych na realizację polityki jakości.

Deklarujemy stałe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.