Badania gleby i odpadów

    Wykonujemy badania:
  • komunalnych osadów ściekowych
  • skratek
  • piasków
  • gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe
  • monitoring składowisk odpadów
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • badanie efektu ekologicznego
  • usługi doradcze i eksperckie

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010r, Nr 137, poz. 924).Zobacz również: Badania wody, Badania ścieków