Badania gleby i odpadów

    Wykonujemy badania:
  • komunalnych osadów ściekowych
  • skratek
  • piasków
  • gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe
  • monitoring składowisk odpadów
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • badanie efektu ekologicznego
  • usługi doradcze i eksperckie

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.Zobacz również: Badania wody, Badania ścieków