Badania wody

  Wykonujemy badania:
 • wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • monitoring kontrolny
  • monitoring przeglądowy
  • na potrzeby odbioru budynków, punktów gastronomicznych
 • wody powierzchniowe
 • wody podziemne
 • wody z kąpielisk
 • wody chłodnicze
 • wody kotłowe
 • agresywność wody w stosunku do betonu
 • wody ciepłej na zawartość bakterii Legionella.
  Wykonujemy również:
 • badania technologiczne wody
 • operaty wodnoprawne
 • badanie skuteczności pracy stacji uzdatniania wody
 • usługi doradcze i eksperckie

Laboratorium pracuje w oparciu o metody referencyjne akredytowane przez PCA (zakres akredytacji), jak również posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Gwarantuje to solidność wykonywanych badań oraz gwarancję wiarygodności uzyskanych wyników.

Zobacz również: Badania ścieków, Badania gleby i odpadów