Badania ścieków

    Wykonujemy badania:
  • ścieków przemysłowych
  • ścieków komunalnych
  • pobieramy próbki chwilowe oraz średniodobowe
  • badania skuteczności pracy oczyszczalni ścieków
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • badanie efektu ekologicznego
  • usługi doradcze i eksperckie

Wykonujemy badania zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.Zobacz również: Badania wody, Badania gleby i odpadów